Om oss

Skapago vil bygge broer mellom det tyskspråklige området og mindre europeiske land – i første omgang Norge og Tsjekkia.
Vårt merke er gråpapegøyen (Psittacus erithacus erithacus). Gråpapegøyer hører med til verdens mest intelligente fugler. De kan til en viss grad skjønne betydningen av ord til språk de tilegner seg, og kan da bruke ordene meningsfullt. Derfor er de et symbol for flerspråklighet.
I barnebokklassikeren The Story of Dr. Dolittle (Dr. Dyregod) lærer den engelske legen John Dolittle dyrenes språk av Polynesia, en gråpapegøye. Polynesia ble for doktoren en nøkkel til en ny verden. På samme måte vil Skapago åpne nye verdener for sine kunder.

Navnet Skapago kommer forresten fra Skandinavia og Papago (esperanto for papegøye).