Engelsk – uttalekurs

Individuelt uttalekurs med en kvalifisert engelsklærer
– hvor som helst, når som helst: du snakker med læreren gjennom Internett

Ønsker du å forbedre uttalen din når du snakker engelsk?

Bli kvitt din aksent med et skreddersydd engelskkurs som fokuserer utelukkende på engelsk uttale.
I uttalekurset jobber du og din engelsklærer nøyaktig med lydene som du sliter med, og du lærer en naturlig intonasjon.

• lær når og hvor du vil
like effektivt som en privatlærer som kommer hjem til deg

• billigere enn tradisjonell privatundervisning
Se alle prisene.

• kvalifiserte lærere
– lang erfaring som språkklærer
– engelsk som morsmål

• skreddersydd individuell undervisning
Vi øver med deg nøyaktig det du trenger.

• gratis prøvetime
Meld deg på her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Slik fungerer det:

student on a mountain learning a language through his compter

Vi underviser deg på internett ved hjelp av Skype og et «virtuelt klasserom».
Du trenger kun:
• en Internettilkobling,
• fast telefon i Norge eller Skype (som kan lastes ned gratis fra www.skype.no) og headset (= hodetelefon, kan kjøpes for omtrent 300 kr)