Lær kinesisk: individuelle kinesiskkurs på Internett

Vi kan anbefale kinesisklærere som har mye erfaring og kompetanse i kinesiskundervisning.

student on a mountain learning a language through his compter

• skreddersydd individuell undervisning

høyt kvalifiserte lærere
– kinesisk som morsmål
– utdanning som kinesisklærer
– undervisningserfaring

billigere enn tradisjonell privatundervisning
Lærerne vi anbefaler, beregner vanligvis 300-400 NOK per undervisningstime (45 min.).

gratis prøvetime

Fleksibelt.

Du kan lære hvor og når du vil. Du vil lære kinesisk, men finner ingen kinesiskkurs i nærheten? Du må være fleksibel i tidspunktet for undervisningen, fordi jobb og fritidsaktiviteter gjør tiden knapp?

Gratis prøvetime