Lær norsk: individuelle norskkurs på internett

Vi anbefaler norsklærere som hjelper deg med å snakke norsk flytende.

For information about indivual Norwegian lessons in English, please click here.

student on a mountain learning a language through his compter

• lær når og hvor du vil
like effektivt som en privatlærer som kommer hjem til deg

• billigere enn tradisjonell privatundervisning
Lærerne vi anbefaler, tar vanligvis mellom 325-400 NOK per undervisningstime (45 min.)

• høyt kvalifiserte lærere
– lang erfaring som språkklærer
– norsk som morsmål / studier i norsk som fremmedspråk

• skreddersydd individuell undervisning
Lærerne øver med deg nøyaktig det du trenger.

• gratis prøvetime
Meld deg på her.

Fleksibelt.

Du kan lære hvor og når du vil. Du vil lære norsk, men finner ingen norskkurs i nærheten? Du må være fleksibel i tidspunktet for undervisningen, fordi jobb og fritidsaktiviteter gjør tiden knapp?

individual language courses

Gratis prøvetime.

Individuelt.

Lærerne vi anbefaler, nøyer seg ikke med standardiserte metoder og obligatoriske lærebøker, men prioriterer dine personlige læremål.

Vi finner nøyaktig den norsklæreren som passer til deg og som bygger opp undervisningen etter dine ønsker.