Lær norsk: individuelle norskkurs på internett

Du kan snakke og arbeide med din norsklærer som om dere sitter på samme rom.

For information about our indivual Norwegian lessons in English, please click here.

student on a mountain learning a language through his compter

• lær når og hvor du vil
like effektivt som en privatlærer som kommer hjem til deg

• billigere enn tradisjonell privatundervisning
Se alle prisene.

• høyt kvalifiserte lærere
– lang erfaring som språkklærer
– norsk som morsmål / studier i norsk som fremmedspråk

• skreddersydd individuell undervisning
Vi øver med deg nøyaktig det du trenger.

• gratis prøvetime
Meld deg på her.

Så enkelt fungerer det:

Vi underviser deg på internett ved hjelp av Skype og et «virtuelt klasserom».
Du trenger kun:
• en Internettilkobling,
• fast telefon i Norge eller Skype (som kan lastes ned gratis fra www.skype.no) og headset (= hodetelefon, kan kjøpes for omtrent 300 kr)

Fleksibelt.

Du kan lære hvor og når du vil. Du vil lære norsk, men finner ingen norskkurs i nærheten? Du må være fleksibel i tidspunktet for undervisningen, fordi jobb og fritidsaktiviteter gjør tiden knapp?

Ta et norskkurs hos Skapago, og din datamaskin blir til din egen personlige språkskole!

individual language courses

Gratis prøvetime.

Individuelt.

Vi nøyer oss ikke med standardiserte metoder og obligatoriske lærebøker, men vi prioriterer dine personlige læremål.

Vi finner nøyaktig den norsklæreren som passer til deg og som bygger opp undervisningen etter dine ønsker.

Mer informasjon: