Våre lærere

Våre lærere er nøkkelen til din suksess. Slik som våre elever passer de ikke i et fast skjema – de er like individuelle som våre undervisningsmetoder.
For å undervise i Skapago er formelle kvalifikasjoner, som et universitetsdiplom, ikke tilstrekkelige. Våre lærere har vist sine mangfoldige pedagogiske evner i en kvalitetssikret utvalgsprosess. Om de har skaffet kunnskapene sine gjennom mange års praktisk erfaring eller et universitetsstudium, er ikke avgjørende for oss – det viktigste er resultatet. Vi legger derimot stor vekt på at våre lærere behersker minst et moderne fremmedspråk (i tillegg til engelsk) på en utmerket måte. Derfor kan du være sikker på at din lærer kan sette seg inn i dine behov. Utenom dette har våre lærere (i tillegg til sine pedagogiske evner og sin språkkompetanse) andre kvalifikasjoner, ofte fra helt andre områder, yrker eller bransjer; for eksempel kan de ha en bakgrunn fra økonomi, psykologi, realfag og lignende. Denne mangfoldige bakgrunnen gjenspeiler seg i undervisningen – ingen time er lik den neste.

I tillegg

  • vil vi ha tilbakemeldinger fra deg, dine kommentarer og forslag til undervisningen
  • observerer vi hver lærer regelmessig i undervisningen, for å forbedre kvaliteten enda mer

Her kommer du til kurs & priser.

Meny